Lịch thi đấu Ngoại Hạng Scotland sắp diễn ra

 • Chủ Nhật, Ngày 14/08/2022
 • 18:00 - 14/08
  Kilmarnock
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 14/08
  Heart of Midlothian
  VS
  Dundee United
 • Thứ Bảy, Ngày 20/08/2022
 • 18:30 - 20/08
  Hibernian
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 20/08
  Motherwell
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 20/08
  Dundee United
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 20/08
  Ross County
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 20/08
  Saint Johnstone
  VS
  Aberdeen
 • Chủ Nhật, Ngày 21/08/2022
 • 21:00 - 21/08
  Celtic FC
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 27/08/2022
 • 21:00 - 27/08
  Aberdeen
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 27/08
  Glasgow Rangers
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 27/08
  Kilmarnock
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 27/08
  Saint Mirren
  VS
  Hibernian
 • Chủ Nhật, Ngày 28/08/2022
 • 18:00 - 28/08
  Dundee United
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 28/08
  Heart of Midlothian
  VS
  Saint Johnstone
 • Thứ Bảy, Ngày 03/09/2022
 • 18:30 - 03/09
  Celtic FC
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 03/09
  Motherwell
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 03/09
  Saint Johnstone
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 03/09
  Hibernian
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 03/09
  Livingston
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 03/09
  Ross County
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Bảy, Ngày 10/09/2022
 • 21:00 - 10/09
  Aberdeen
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 10/09
  Celtic FC
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 10/09
  Heart of Midlothian
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 10/09
  Ross County
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 10/09
  Kilmarnock
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 10/09
  Dundee United
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 17/09/2022
 • 21:00 - 17/09
  Saint Mirren
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 17/09
  Glasgow Rangers
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 17/09
  Saint Johnstone
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 17/09
  Livingston
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 17/09
  Motherwell
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 17/09
  Hibernian
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Bảy, Ngày 01/10/2022
 • 21:00 - 01/10
  Heart of Midlothian
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 01/10
  Saint Mirren
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 01/10
  Dundee United
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 01/10
  Aberdeen
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 01/10
  Celtic FC
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 01/10
  Ross County
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 08/10/2022
 • 21:00 - 08/10
  Saint Johnstone
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 08/10
  Dundee United
  VS
  Aberdeen
 • 21:00 - 08/10
  Livingston
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 08/10
  Hibernian
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 08/10
  Glasgow Rangers
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 08/10
  Kilmarnock
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 15/10/2022
 • 21:00 - 15/10
  Motherwell
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 15/10
  Ross County
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 15/10
  Livingston
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 15/10
  Saint Mirren
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 15/10
  Aberdeen
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 15/10
  Celtic FC
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 22/10/2022
 • 21:00 - 22/10
  Heart of Midlothian
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 22/10
  Saint Mirren
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 22/10
  Kilmarnock
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 22/10
  Motherwell
  VS
  Aberdeen
 • 21:00 - 22/10
  Hibernian
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 22/10
  Glasgow Rangers
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 29/10/2022
 • 21:00 - 29/10
  Livingston
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 29/10
  Glasgow Rangers
  VS
  Aberdeen
 • 21:00 - 29/10
  Hibernian
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 29/10
  Ross County
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 29/10
  Dundee United
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 29/10
  Saint Johnstone
  VS
  Kilmarnock
 • Thứ Bảy, Ngày 05/11/2022
 • 22:00 - 05/11
  Saint Johnstone
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 05/11
  Celtic FC
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 05/11
  Ross County
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 05/11
  Aberdeen
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 05/11
  Heart of Midlothian
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 05/11
  Kilmarnock
  VS
  Livingston
 • Thứ Năm, Ngày 10/11/2022
 • 02:45 - 10/11
  Motherwell
  VS
  Celtic FC
 • 02:45 - 10/11
  Livingston
  VS
  Aberdeen
 • 02:45 - 10/11
  Hibernian
  VS
  Ross County
 • 02:45 - 10/11
  Glasgow Rangers
  VS
  Heart of Midlothian
 • 02:45 - 10/11
  Saint Mirren
  VS
  Saint Johnstone
 • 02:45 - 10/11
  Dundee United
  VS
  Kilmarnock
 • Thứ Bảy, Ngày 12/11/2022
 • 22:00 - 12/11
  Saint Mirren
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 12/11
  Aberdeen
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 12/11
  Celtic FC
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 12/11
  Kilmarnock
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 12/11
  Saint Johnstone
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 12/11
  Heart of Midlothian
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 17/12/2022
 • 22:00 - 17/12
  Aberdeen
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 17/12
  Livingston
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 17/12
  Motherwell
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 17/12
  Heart of Midlothian
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 17/12
  Ross County
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 17/12
  Glasgow Rangers
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 24/12/2022
 • 22:00 - 24/12
  Ross County
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 24/12
  Hibernian
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 24/12
  Celtic FC
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 24/12
  Motherwell
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 24/12
  Dundee United
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 24/12
  Saint Mirren
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Năm, Ngày 29/12/2022
 • 02:45 - 29/12
  Hibernian
  VS
  Celtic FC
 • 02:45 - 29/12
  Kilmarnock
  VS
  Aberdeen
 • 02:45 - 29/12
  Dundee United
  VS
  Ross County
 • 02:45 - 29/12
  Glasgow Rangers
  VS
  Motherwell
 • 02:45 - 29/12
  Livingston
  VS
  Saint Mirren
 • 02:45 - 29/12
  Saint Johnstone
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Hai, Ngày 02/01/2023
 • 22:00 - 02/01
  Glasgow Rangers
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 02/01
  Saint Johnstone
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 02/01
  Aberdeen
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 02/01
  Livingston
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 02/01
  Kilmarnock
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 02/01
  Heart of Midlothian
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 07/01/2023
 • 22:00 - 07/01
  Dundee United
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 07/01
  Ross County
  VS
  Livingston
 • 22:00 - 07/01
  Aberdeen
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 07/01
  Celtic FC
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 07/01
  Saint Mirren
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 07/01
  Motherwell
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 14/01/2023
 • 22:00 - 14/01
  Kilmarnock
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 14/01
  Hibernian
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 14/01
  Motherwell
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 14/01
  Heart of Midlothian
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 14/01
  Celtic FC
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 14/01
  Saint Johnstone
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 28/01/2023
 • 22:00 - 28/01
  Dundee United
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 28/01
  Hibernian
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 28/01
  Glasgow Rangers
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 28/01
  Livingston
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 28/01
  Saint Mirren
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 28/01
  Ross County
  VS
  Kilmarnock
 • Thứ Năm, Ngày 02/02/2023
 • 02:45 - 02/02
  Heart of Midlothian
  VS
  Glasgow Rangers
 • 02:45 - 02/02
  Kilmarnock
  VS
  Dundee United
 • 02:45 - 02/02
  Aberdeen
  VS
  Saint Mirren
 • 02:45 - 02/02
  Ross County
  VS
  Hibernian
 • 02:45 - 02/02
  Motherwell
  VS
  Saint Johnstone
 • 02:45 - 02/02
  Celtic FC
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 04/02/2023
 • 22:00 - 04/02
  Saint Johnstone
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 04/02
  Heart of Midlothian
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 04/02
  Glasgow Rangers
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 04/02
  Livingston
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 04/02
  Aberdeen
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 04/02
  Saint Mirren
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 18/02/2023
 • 22:00 - 18/02
  Livingston
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 18/02
  Celtic FC
  VS
  Aberdeen
 • 22:00 - 18/02
  Saint Mirren
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 18/02
  Motherwell
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 18/02
  Dundee United
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 18/02
  Hibernian
  VS
  Kilmarnock
 • Thứ Bảy, Ngày 25/02/2023
 • 22:00 - 25/02
  Hibernian
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 25/02
  Ross County
  VS
  Dundee United
 • 22:00 - 25/02
  Saint Johnstone
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 25/02
  Celtic FC
  VS
  Heart of Midlothian
 • 22:00 - 25/02
  Kilmarnock
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 25/02
  Aberdeen
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 04/03/2023
 • 22:00 - 04/03
  Saint Mirren
  VS
  Celtic FC
 • 22:00 - 04/03
  Livingston
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 04/03
  Heart of Midlothian
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 04/03
  Glasgow Rangers
  VS
  Kilmarnock
 • 22:00 - 04/03
  Ross County
  VS
  Motherwell
 • 22:00 - 04/03
  Dundee United
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Bảy, Ngày 18/03/2023
 • 22:00 - 18/03
  Motherwell
  VS
  Glasgow Rangers
 • 22:00 - 18/03
  Celtic FC
  VS
  Hibernian
 • 22:00 - 18/03
  Livingston
  VS
  Ross County
 • 22:00 - 18/03
  Kilmarnock
  VS
  Saint Johnstone
 • 22:00 - 18/03
  Dundee United
  VS
  Saint Mirren
 • 22:00 - 18/03
  Aberdeen
  VS
  Heart of Midlothian
 • Thứ Bảy, Ngày 01/04/2023
 • 21:00 - 01/04
  Ross County
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 01/04
  Glasgow Rangers
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 01/04
  Hibernian
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 01/04
  Saint Johnstone
  VS
  Aberdeen
 • 21:00 - 01/04
  Kilmarnock
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 01/04
  Saint Mirren
  VS
  Livingston
 • Thứ Bảy, Ngày 08/04/2023
 • 21:00 - 08/04
  Celtic FC
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 08/04
  Motherwell
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 08/04
  Saint Johnstone
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 08/04
  Aberdeen
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 08/04
  Heart of Midlothian
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 08/04
  Dundee United
  VS
  Hibernian
 • Thứ Bảy, Ngày 15/04/2023
 • 21:00 - 15/04
  Kilmarnock
  VS
  Celtic FC
 • 21:00 - 15/04
  Motherwell
  VS
  Dundee United
 • 21:00 - 15/04
  Glasgow Rangers
  VS
  Saint Mirren
 • 21:00 - 15/04
  Hibernian
  VS
  Heart of Midlothian
 • 21:00 - 15/04
  Livingston
  VS
  Saint Johnstone
 • 21:00 - 15/04
  Ross County
  VS
  Aberdeen
 • Thứ Bảy, Ngày 22/04/2023
 • 21:00 - 22/04
  Aberdeen
  VS
  Glasgow Rangers
 • 21:00 - 22/04
  Dundee United
  VS
  Livingston
 • 21:00 - 22/04
  Heart of Midlothian
  VS
  Ross County
 • 21:00 - 22/04
  Saint Mirren
  VS
  Kilmarnock
 • 21:00 - 22/04
  Celtic FC
  VS
  Motherwell
 • 21:00 - 22/04
  Saint Johnstone
  VS
  Hibernian

Cập nhật lịch bóng đá Scotland mới nhất hôm nay tại Socolive TV

X
X
X